Ga naar de inhoud

Privacybeleid

Je privacy is belangrijk voor ons. Daarom gaan we zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Middels dit document vertellen we je graag welke persoonsgegevens er van je worden verwerkt en wat we hiermee doen. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op (contactgegevens onderaan deze privacyverklaring).

Wat zijn persoonsgegevens

Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wanneer je een aanhanger bij ons wil huren, kopen of wil laten repareren, of als je een andere gerichte vraag hebt zullen wij je vragen om ons je contactgegevens te verstrekken. Dit maakt het mogelijk om je vragen of verzoeken te verwerken om zo een optimale service te kunnen verlenen. Je gegevens worden enkel toegepast in het kader van service en zullen niet worden gebruikt voor marketing doeleinden, tenzij wij hier van tevoren je toestemming hebben verkregen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om onze service en diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden verzamelen wij je persoonsgegevens. Deze bestaan het volgende:

Aanhef (Dhr/Mevr)
Naam (voornaam+achternaam)
Adres (straat+huisnummer)
Postcode en plaatsnaam
Land
Telefoonnummer
E-mailadres

Om je goed van dienst te kunnen zijn houden we bij welke producten of diensten je bij ons afneemt en waar je in geïnteresseerd bent. Hierdoor kunnen we het beste uit onze service halen voor nu en in de toekomst voor als je nog eens bij ons terug komt.

Inzicht van gegevens

Je hebt de mogelijkheid om je gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek indienen via info@aanhangerservicebudel.nl.

Hoe lang bewaren wij gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld en het uitvoeren van services en diensten. Hoe lang de gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen.

Delen van gegevens

Je gegevens worden nooit gedeeld met derden..

Links van derden

Op onze website staan enkele links naar derden. De websites van deze organisatie zijn niet aan Aanhanger Service Budel gekoppeld. Wij aanvaard dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites werken en hoe zij omgaan met privacy.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te monitoren en evalueren. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens die ik eventueel van je heb. Meer informatie over Google vind je op google.com.

Vragen privacyverklaring/inzicht gegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je inzicht krijgen in je gegevens kun je contact met ons opnemen. Dit kan ook als je gegevens wilt aanpassen of laten verwijderen.

Contact

Aanhanger Service Budel
Broekkant 29
6021 CR BUDEL

Tel: +316-30818954

E-mail: info@aanhangerservicebudel.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op https://www.aanhangerservicebudel.nl en voor het laatst aangepast op 1 mei 2020